Skriv ut

Holsfjellet

19
besøk

Turmål i området

Holsfjellet byr på fine turmuligheter med fantastisk utsikt!

Holsfjellet er lettest å nå fra Holen eller Olsvika. Gå gjerne denne turen som en rundtur.

Fra Holen: Ta av fv. 110 ved Tafjord Kraft. Følg vegen Holstoppen. Stien begynner på toppen ved snuplassen rett under høyspentlinjene. Følg tydelig sti bak siste husrekke. Stien følger høydedraget stort sett hele vegen mot målet, tidvis med flott utsikt. Vil du ha en lengre tur, kan du fortsette på stien som går etter åsryggen østover til Rødlandstua.

Fra Olsvika ved Sunnmøre hundeklubb: Ta av fv. 110 der det er skiltet Sunnmøre hundeklubb like før skytebanen. Stien starter ved parkeringsplassen og passerer en liten steingard før den følger en markert rygg med god og tørr sti. Stien stiger jevnt med unntak av et par korte bratte stigninger. Stien følger ryggen helt til den flater ut over noen små berg mot målet. Om du vil legge opp til en rundtur, er det fint mulig ved å følge Østre Olsvikveg og gangvegen mellom Olsvika og Tafjord Kraft.

Det er enklest å parkere ved Tafjord Kraft eller ved Sunnmøre hundeklubb. Det er også flere store parkeringsplasser i området bl.a. til butikker som ikke er avgiftsbelagte.

Stien er opparbeidet med pukk og plankebruer over de våte partiene. Gode fjellsko kan likevel være et smart valg på våte dager.

Bli med!